מוסדות הרב דב קוק

מורנו הרב שליט"א

הרב משמש כמגדלור רוחני אדיר לרבים

הוא כאב ממש לרבים מתלמידיו, אנשים רבים נעזרים בעצותיו בין בעניני רפואה ופרנסה, ובין בהכוונה רוחנית כללית, בכל הקשור לעניני רפואה יצא שמעו של הרב כמומחה גדול, ומבין בכל נושאי בריאות הגוף והנפש, גישתו שונה ומרתקת, ומפתיעה אף את העוסקים בתחום עשרות שנים, רוחב ידיעותיו, ואבחנתו הקולעות, הם לחאות ולמופת על עוצמת גדלותו, והסייעתא דשמייא המדהימה שמלווה את כל עצותיו,
הרב נוהג בענווה רבה, ואין בחדרו אבחנה בין עני לעשיר, בין אדם עם מעמד ציבורי, או אחד מפשוטי העם, יחסו של הרב הוא שווה לכל יהודי באשר הוא,
דעתו הרוחנית של הרב היא "כפלח הרימון רקתך" ואפילו לריקנים שבעם הרב מתיחחס בכבוד ובשימת לב, מתוך הבנה שכל יהודי הוא מיוחד, ובעל פונטציאל להתקרבות אמיתית לבורא,
דרך זו יצקו אבותיו עוד מקדמא דנא, כידוע לכל הולכי שיטת רבני קוק לדורותיהם, ואף מו"ר שליט"א ממשיך בדרכם.
ההולכים בדרכו של הרב רואים בה "דרך" ולא עצה כזו או אחרת כהמצלה בעלמא, אלא כפופים הם לרב, בבחינת "עשה לך רב" .
אין דעתו של הרב נוחה בכאלה הבאים לקבל את עצתו כיועץ בעלמא, מכיוון שדעתו, יצוקה היא מדעת תורה, שזה דבר המחייב.
וזו הסיבה שהרב נמנע מלקבל קהל באופן רשמי, אך הקרובים אל הרב יש להם ס"ד מיוחדת להגיע לרב בעת הצורך.

ליצירת קשר/שאלות לרב?

ליצירת קשר/שאלות לרב?

תלמוד תורה "חמדת התורה"

מורנו הרב שליט"א בחידון חנוכה לילדי התלמוד תורה.

הערב ליל שלישי דחנוכה הגיע מורנו הרב שליט"א לכנס חידון בהלכות חנוכה שנלמדו לעומק בטוב טעם ודעת ע"י תלמידי תלמוד תורה "חמדת התורה" שעומד תחת נשיאותו והכוונתו של מורנו הרב שליט"א.
כידוע שמורנו הרב שליט"א נפשו קשורה למקום שלומדים בו בשיטת "זכרו" והילדים היקרים שולטים בכל הפרשיות על הסדר, במהלך הערב סיימו ילדי כיתה ב' שיחיו בראשות רבם החשוב הרב חגי מדמון שליט"א את כל חומש בראשית לשמחתו הרבה של מורנו הרב שליט"א שהרעיף על ראשם ברכות עד בלי די.
לאחמ"כ חילק הרב דמי חנוכה לכל הילדים שהתרגשו עד מאוד לקבל מידיו הקדושות של הרב שליט"א.

3

3

3

3

סרטונים ודברי תורה

הרב עם גדולי ישראל