ונהנין ממנו עצה ותושיה

הרב אברהם לוגסי שליט"א – רב קהילת המרכז הרוחני "לוית חן" ברכסים, בעצה וברכה אצל מו"ר הרב שליט"א.

ביוגרפיה

הרב דב איסר הכהן קוק נולד בב' בתשרי יום ב' של ראש השנה תשי"ז להוריו הרב נחום זצ"ל ואמו הרבנית שושנה שתחי', הרב גדל בבית שספוג כולו באהבת ישראל, ואביו זצ"ל נחשב כאחד ממקימי עולה של תורה בארץ בכלל וברמת גן בפרט, באוירה קדושה זו הרב גדל כילד, ובנעוריו נשלח ללמוד בישיבת קול תורה שבירושלים […]

איך יוצאים מקליפת כלב? מתורתו של מורנו הרב

https://www.youtube.com/watch?v=RmTfRK3o7M0&t=1sהזוהר הקדוש כותב שקליפת הכלב צועקת תמיד הב הב… ואנו בברכת הזימון פותחים "הב לן"…. אלא עבודתינו היא לא להיות כאותם הכלבים הצועקים הב לן – תביא לנו להיות עשירים… אלא "הבו לה' בני אלים הבו לה' כבוד ועוז"! לא לבקש הב הב – שזה בקשה לעצמך. אלא הבו – שזה בקשה על כבוד שמים. […]