מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

הרב משמש כמגדלור רוחני אדיר לרבים

הוא כאב ממש לרבים מתלמידיו, אנשים רבים נעזרים בעצותיו בין בעניני רפואה ופרנסה, ובין בהכוונה רוחנית כללית, בכל הקשור לעניני רפואה יצא שמעו של הרב כמומחה גדול, ומבין בכל נושאי בריאות הגוף והנפש, גישתו שונה ומרתקת, ומפתיעה אף את העוסקים בתחום עשרות שנים, רוחב ידיעותיו, ואבחנתו הקולעות, הם לחאות ולמופת על עוצמת גדלותו, והסייעתא דשמייא המדהימה שמלווה את כל עצותיו,
הרב נוהג בענווה רבה, ואין בחדרו אבחנה בין עני לעשיר, בין אדם עם מעמד ציבורי, או אחד מפשוטי העם, יחסו של הרב הוא שווה לכל יהודי באשר הוא,
דעתו הרוחנית של הרב היא "כפלח הרימון רקתך" ואפילו לריקנים שבעם הרב מתיחחס בכבוד ובשימת לב, מתוך הבנה שכל יהודי הוא מיוחד, ובעל פונטציאל להתקרבות אמיתית לבורא,
דרך זו יצקו אבותיו עוד מקדמא דנא, כידוע לכל הולכי שיטת רבני קוק לדורותיהם, ואף מו"ר שליט"א ממשיך בדרכם.
ההולכים בדרכו של הרב רואים בה "דרך" ולא עצה כזו או אחרת כהמצלה בעלמא, אלא כפופים הם לרב, בבחינת "עשה לך רב" .
אין דעתו של הרב נוחה בכאלה הבאים לקבל את עצתו כיועץ בעלמא, מכיוון שדעתו, יצוקה היא מדעת תורה, שזה דבר המחייב.
וזו הסיבה שהרב נמנע מלקבל קהל באופן רשמי, אך הקרובים אל הרב יש להם ס"ד מיוחדת להגיע לרב בעת הצורך.

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

סרטונים ודברי תורה

אודות הרב דב קוק

הרב משמש כמגדלור רוחני אדיר לרבים, והוא כאב ממש לרבים מתלמידיו, אנשים רבים נעזרים בעצותיו בין בעניני רפואה ופרנסה, ובין בהכוונה רוחנית כללית, בכל הקשור לעניני רפואה יצא שמעו של הרב כמומחה גדול, ומבין בכל נושאי בריאות הגוף והנפש, גישתו שונה ומרתקת, ומפתיעה אף את העוסקים בתחום עשרות שנים, רוחב ידיעותיו, ואבחנתו הקולעות, הם לחאות ולמופת על עוצמת גדלותו, והסייעתא דשמייא המדהימה שמלווה את כל עצותיו, הרב נוהג בענווה רבה, ואין בחדרו אבחנה בין עני לעשיר, בין אדם עם מעמד ציבורי, או אחד מפשוטי העם, יחסו של הרב הוא שווה לכל יהודי באשר הוא, דעתו הרוחנית של הרב היא "כפלח הרימון רקתך" ואפילו לריקנים שבעם הרב מתיחחס בכבוד ובשימת לב, מתוך הבנה שכל יהודי הוא מיוחד, ובעל פונטציאל להתקרבות אמיתית לבורא, דרך זו יצקו אבותיו עוד מקדמא דנא, כידוע לכל הולכי שיטת רבני קוק לדורותיהם, ואף מו"ר שליט"א ממשיך בדרכם.

נגן וידאו

מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך