איך יוצאים מקליפת כלב? מתורתו של מורנו הרב

https://www.youtube.com/watch?v=RmTfRK3o7M0&t=1sהזוהר הקדוש כותב שקליפת הכלב צועקת תמיד הב הב… ואנו בברכת הזימון פותחים "הב לן"…. אלא עבודתינו היא לא להיות כאותם הכלבים הצועקים הב לן – תביא לנו להיות עשירים… אלא "הבו לה' בני אלים הבו לה' כבוד ועוז"! לא לבקש הב הב – שזה בקשה לעצמך. אלא הבו – שזה בקשה על כבוד שמים. […]